Noua lege privind Impozitul specific unor activităţi: Legea 170/2016


 • Legea privind Impozitul specific unor activităţi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016 și face referire la impozitul specific unor activităţi.
 • Va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.
 • Prin aceasta, practic, s-a introdus un nou tip de impozit, numit ”impozit specific”, pentru societățile care desfășoară anumite obiecte de activitate, expres enumerate de lege, fie obiect principal, fie secundar.
 • Noua lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN următoare (prevăzute la Art. 1 din Lege):
  • 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,
  • 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,
  • 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”,
  • 5590 – “Alte servicii de cazare”,
  • 5610 – “Restaurante”,
  • 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,
  • 5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,
  • 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.
 • Simpla desfășurare a acestor activități de către o firmă nu este de ajuns pentru aplicarea acestui impozit. Acest impozit se aplică persoanelor juridice române care la finalul anului precedent au îndeplinit următoarele condiții cumulativ (obligatoriu ambele împreună):
  1. Aveau înscrisă ca activitate principală sau secundară în actul constitutiv înregistrat la Registrul Comerțului una dintre activitățile enumerate mai sus.
  2. Nu se aflau în lichidare.
 • Noul impozit se va calcula în mod diferit față de impozitul pe profit datorat conform art. 13 și urm. din Codul Fiscal, respectiv în baza unor formule care se pot consulta la Anexele legii – redate mai jos.
 • Persoanele juridice române actualmente plătitoare de impozit ”pe profit” comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte ”impozitul specific”.
 • Firmele nou înființate, care își desfășoară activitatea în una din ariile de servicii de mai sus (și care au înscrisă ca activitate principală sau secundară una dintre activitătile enumerate mai sus), vor plăti noul tip de impozit, ”impozitul specific” începând cu anul următor înființării.
 • Conform Art. 10, contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 vor aplica sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Pentru calculul impozitului specific unor activități se va folosi una din următoarele 3 (trei) formule de calcul (detalierea mai jos, în Anexele la lege):
 1. Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentaţie” (Anexa nr. 1):
 • Impozit specific = k*(x+y*q)*z, unde:
 • k = 1400 lei, valoarea impozitului standard
 • x = variabila în funcție de rangul localitatii
 • y = variabila în funcție de suprafața utilă comercială
 • z = coeficient de sezonalitate
 • q = 0,9 coeficient de ajustare pentru spatiul tehnic.
 1. Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”:
 • Impozit specific anual/unitate – k * (x + y * q) * z, unde:
 • k – 900, valoarea impozitului standard;
 • x – variabilă în funcţie de rangul localităţii;
 • y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
 • z – coeficient de sezonalitate;
 • q – 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor.
 1. Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”:
 • Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:
 • Impozit specific standard – k – LEI/loc cazare/an.

 

 • În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, deci aproximativ în ianuarie 2017, urmează a se elabora Normele metodologice de aplicare a legii.

__________________________________________________________

 

ANEXE LA LEGE (Extras idrept.ro, forma actualizată)

ANEXA nr. 1: Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentaţie”
Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,
unde:
k – 1400, valoarea impozitului standard (lei);
x – variabilă în funcţie de rangul localităţii;
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
z – coeficient de sezonalitate;
q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Coeficient de sezonalitate (variabila “z”)

Bucureşti, cei 8 poli

0,45

Municipii, oraşe

0,35

Staţiuni turistice de interes naţional

0,30

Sate, comune şi staţiuni turistice de interes local

0,10

Variabila în funcţie de rangul localităţii (variabila “x”)

Bucureşti

Zona A

17,0

Zona B

16,0

Zona C

15,0

Zona D

13,5

8 poli (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara)

Zona A

15,0

Zona B

14,0

Zona C

13,0

Zona D

11,5

Municipiu

Zona A

13,0

Zona B

11,0

Zona C

9,0

Zona D

7,0

Oraş

5,0

Staţiuni

5,0

Comună

3,0

Suprafaţa cuprinsă între

Variabila în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei (variabila “y”)

0 mp – 30 mp

2,0

31 mp – 50 mp

7,0

51 mp – 70 mp

12,0

71 mp – 90 mp

16,0

91 mp – 120 mp

21,0

121 mp – 160 mp

29,0

161 mp -200 mp

38,0

201 mp – 240 mp

47,0

241 mp – 300 mp

58,0

301 mp – 400 mp

75,0

401 mp – 500 mp

80,0

501 mp – 600 mp

85,0

601 mp – 700 mp

90,0

701 mp – 800 mp

95,0

peste 801 mp

105,0

1.Pentru următoarele categorii de activităţi, aferente codului CAEN 5610:
a)vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată;
b)cărucioare mobile care vând mâncare;
c)prepararea hranei la standuri din pieţe,
impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.
ANEXA nr. 2: Formula do calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”
Impozit specific anual/unitate – k * (x + y * q) * z,
unde:
k – 900, valoarea impozitului standard;
x – variabilă în funcţie de rangul localităţii;
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
z – coeficient de sezonalitate;
q – 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Variabila în funcţie de rangul localităţii (variabila “x”)

Bucureşti

Zona A

16,0

Zona B

15,0

Zona C

14,0

Zona D

12,5

8 poli (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara)

Zona A

14,0

Zona B

13,0

Zona C

12,0

Zona D

11,0

Municipiu

Zona A

12,5

Zona B

10,0

Zona C

8,0

Zona D

4,0

Oraş

2,0

Staţiuni

2,0

Comună

0,4

Suprafaţa cuprinsă între:

Variabila în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei (variabila “y”)

0 mp – 30 mp

2,0

31 mp – 50 mp

4,0

51 mp – 70 mp

6,0

71 mp – 90 mp

8,0

91 mp – 120 mp

10,0

121 mp – 160 mp

14,0

161 mp – 200 mp

16,0

201 mp – 240 mp

18,0

241 mp – 300 mp

20,0

301 mp – 400 mp

25,0

401 mp – 500 mp

30,0

501 mp – 600 mp

40,0

601 mp – 700 mp

50,0

701 mp – 800 mp

60,0

801 mp – 900 mp

70,0

901 mp – 1000 mp

80,0

peste 1001 mp

90,0

Coeficient de sezonalitate (variabila “z”)

Bucureşti, cei 8 poli

0,45

Municipii, oraşe

0,40

Staţiuni turistice de interes naţional

0,35

Sate, comune şi staţiuni turistice de interes local

0,15

ANEXA nr. 3: Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”
Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:
Impozit specific standard – k – LEI/loc cazare/an
1.Tabelul nr. 1

LEI/loc cazare/an

Hotel 1*, 2*

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Pensiune 1*, 2*/margarete

Pensiune 3*/margarete

Pensiune 4*/margarete

Pensiune 5*/margarete

Bucureşti + 8 poli

205

308

513

820

164

246

410

656

Municipii

150

224

374

598

120

180

299

481

Oraşe

142

215

358

573

113

170

287

458

2.Tabelul nr. 2

LEI/loc cazare/an

Hotel 1*, 2*

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Pensiune 1*, 2*/margarete

Pensiune 3*/margarete

Pensiune 4*/margarete

Pensiune 5*/margarete

Delta Dunării

43

64

107

171

34

51

86

137

Sate, comune, staţiuni de interes local

45

67

111

178

36

53

89

143

3.Tabelul nr. 3

LEI/loc cazare/an

Hotel 1*, 2*

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Pensiune 1*, 2*

Pensiune 3*

Pensiune 4*

Pensiune 5*

Staţiuni turistice de interes naţional

113

171

271

448

91

132

225

358

4.Tabelul nr. 4

LEI/loc cazare/an

Structura 1*, 2*, 3*

Structura 4*

Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, spaţii de campare, campinguri, tabere, popasuri turistice şi sate de vacanţă (campinguri, bungalow-uri, sate de vacanţă)

22

31

5.Tabelul nr. 5

LEI/loc cazare/an

Structura 1*

Structura 2*

Structura 3*

Structura 4*

Structura 5*

Cod CAEN 5590 – Navă maritimă/fluvială, ponton plutitor

36

53

89

111

143

6.Tabelul nr. 6

LEI/loc cazare/an

Structura 1*, 2*, 3*

Structura 4*, 5*

Cod CAEN 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

22

31

 

 

 

__________________________________________________________

Sursa:

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00181063-2016-10-14&DisplayDate=2016-10-19